Meny
Meny

Generalsekreterare till RFSU

Stockholm Förbundskansli Stockholm Ansök senast: 2018-02-25

RFSU är en medlemsorganisation med verksamhet runt om i Sverige och världen. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi förändra normer, sprida kunskap, främja ett lustperspektiv på sex och relationer samt öka den sexuella hälsan. Vårt arbete bygger på övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle. Nu söker vi en strategisk, inspirerande och lyhörd generalsekreterare med uppgift att leda organisationen framåt. Du kommer att leda ett starkt team med cirka 70 anställda på RFSU:s kansli och klinik och du är en nyckelperson som ser till att RFSU:s medarbetare kan bidra på bästa möjliga sätt och har en trygg organisation bakom sig.
 
Arbetsbeskrivning
Generalsekreteraren leder och fördelar arbetet på RFSU:s kansli och klinik på ett övergripande och strategiskt sätt i enlighet med delegation från RFSU:s förbundsstyrelse. Förbundskansliet och RFSU-kliniken skall ta initiativ till och delta i opinionsbildning rörande sex och relationer, internationella frågor, kunskaps- och metodutveckling, sexualupplysning samt arbeta med sexualmedicin, rådgivning och psykoterapi.
I ansvaret som generalsekreterare ingår:
 • att samordna verksamheten på förbundskansliet och RFSU-kliniken samt säkerställa en god kommunikation mellan kansli, klinik, det helägda dotterbolaget RFSU AB, förbundsstyrelsen, lokalföreningar och ideellt aktiva i organisationen
 • Ansvar för frågor om ekonomi, förvaltning av eget kapital, finansiering samt insamling, årlig budget är cirka 200 MKR. RFSU:s klinik innebär även ett specifikt ansvar som vårdgivare
 • Ansvar för kontakter med RFSU AB i gemensamma strategiska frågor
 • Tillsammans med förbundsordföranden och andra talespersoner företräder generalsekreteraren organisationen i nationella/internationella sammanhang samt håller kontakt med beslutsfattare, forskare och andra opinionsbildare i Sverige och världen
 • Personalansvar för ledningsgrupp och generalsekreterarstaben
 
Kvalifikationer och egenskaper
Krav:
 • Avgörande för uppdraget är att du delar RFSU:s värderingar; evidens, lust, normkritisk/feministisk, engagemang och lösningsfokus
 • Längre engagemang och/eller anställning i ideell sektor, i Sverige eller internationellt
 • Förståelse för komplexiteten i en mångfasetterad verksamhet
 • Ledarerfarenhet med stor vana vid budget och arbetsrättsliga frågor
 • Erfarenhet av att leda ledningsgrupp
 • Kommunikativ förmåga
 • Lyhörd, transparent och interagerande
 • Förmåga att representera organisationen i olika kanaler och sammanhang
 • Behärska god svenska och engelska
 
Meriterande:
 • Erfarenhet av politisk påverkan och/eller politisk aktivism
 • Erfarenhet av internationellt arbete eller internationellt utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet från Sida eller annan bidragsfinansierad verksamhet
 • Dokumenterat goda resultat från ledning av förändringsprocesser
 • Bakgrund inom olika organisationer/branscher/sektorer
 • Bakgrund inom folkbildningsverksamhet eller verksamhet med folkbildande inslag
 
Ansökan:
I denna rekrytering samarbetar RFSU med Alumni. Skicka din ansökan till application@alumniglobal.com med referensnummer ATEV-061288 senast den 25 februari 2018. För frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Sanna Putila på Alumni (sanna.putila@alumniglobal.com, +46 73 421 3092). Kandidater kommer att intervjuas löpande.
 
Mångfald
Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att RFSU blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.
 
Om RFSU
RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening som utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle samt vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualiteten är en källa till glädje och njutning i människors liv där föreningen vill sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.