Meny
Meny

RFSU Stockholm söker en medarbetare med inriktning på utbildning på 50 - 80 % inom projektet Hemma

Stockholm Lokalförening Stockholm Ansök senast: 2018-10-24

Projektet Hemma är RFSU Stockholms satsning på att öka den sexuella hälsan bland unga inom jour- och familjehemsvården. Projektet går ut på att ta fram och genomföra utbildningsinsatser för jourhem, familjehem och yrkesverksamma inom socialtjänsten. Utbildningarna ska vägleda familjehem och yrkesverksamma i att föra respektfulla och förtroendeskapande samtal om sexualitet, kroppen och relationer med målgruppen.

Vi befinner oss i halvtid av projektet (år 2 av 3) och ska nu anställa en projektmedarbetare med inriktning på utbildning. Du kommer att jobba minst 50 %* och ansvara för utveckling och genomförande av utbildningen av yrkesverksamma inom socialtjänsten, såsom barn- och familjehemssekreterare. Det är ett spännande, kreativt och socialt arbete där du har stor möjlighet att göra skillnad för den sexuella hälsan hos unga inom familjehemsvården. Välkommen med din ansökan!

Hemma är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

* Det finns utrymme för 80 % tjänstetid och tjänsten anpassas efter dig/den som blir aktuell för jobbet

 

Projektmedarbetarens arbetsuppgifter är att:

  • Ansvara för att tillsammans med övriga projektmedarbetare ta fram och genomföra utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänsten.
  • Tillsammans med övriga projektmedarbetare även utbilda jourhem och familjehem.
  • Delta i projektets och arbetsplatsens löpande administrativa arbete och verksamhetsutveckling.

 

För att arbeta som projektmedarbetare ska du:

Ha god kunskap om socialtjänstens arbete med barn och unga

Eftersom att du ska ta fram och genomföra en utbildning för yrkesverksamma inom socialtjänsten (främst barnsekreterare och familjehemssekreterare) behöver du ha kunskap om och förståelse för deras uppdrag och vad de möter i sitt arbete.

 

Kunna metodutveckla och utbilda på svenska

Du ska arbeta med att ta fram och revidera utbildningsupplägg och utbildningsmaterial och behöver därför kunna utveckla pedagogiska övningar och föreläsningar. Som utbildare behöver du ha en muntlig pedagogisk förmåga, samt kunna leda gruppen och utbildningsprocessen framåt.  Du behöver kunna uttrycka dig anpassat efter målgrupp och sammanhang på talad och skriven svenska.

 

Ha kunskap om insatser som syftar till att öka sexuell hälsa hos unga i riskutsatthet

Eftersom att målgruppen för projektet är unga inom den sociala barn- och ungdomsvården behöver du ha förståelse för vad riskutsatthet kan innebära för ungas hälsa, specifikt den sexuella hälsan.

 

Ha en hög social förmåga

I ditt arbete har du kontakt med familjehem, yrkesverksamma inom socialt arbete och referenspersoner, samt ett nära samarbete med kollegor. Därför behöver du kunna samarbeta och kommunicera väl.

 

Ha kunskap om normkritik

Eftersom RFSU Stockholms arbete utgår ifrån ett normkritiskt synsätt är det viktigt att du jobbar inkluderande och icke-diskriminerande. Centralt i detta är att du har grundläggande kunskap om heteronormen och vithetsnormen.

 

Kunna arbeta strukturerat

För att kunna nå projektets uppsatta mål behöver du kunna organisera ditt arbete, planera din tid och kommunicera kring ditt arbete med övriga projektmedarbetare.

 

Dela vår värdegrund

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad syn på sexualitet och relationer. RFSU har ett rättighetsperspektiv på sexualiteten och för oss är alla människors lika värde en självklarhet. Du delar vår värdegrund. Läs RFSU:s idéprogram här. 

 

Det är en merit om du:

Har kunskap om föräldraskapsstöd

Eftersom projektet är en del i ett föräldraskapsstödjande arbete så är det meriterande om du kan leda samtal med föräldrar, enskilt eller i grupp.

 

Anställningsvillkor

50 - 80 %*, visstidsanställning i minst ett år och längst till 2020-02-28 då projektet tar slut. Arbetsplatsen har kollektivavtal genom KFO/Unionen, friskvårdsbidrag, permission för friskvård/läkarbesök, 30 semesterdagar,  samt arbetstidsförkortning vilket innebär att en arbetsvecka är 33,75 h. (Lönerevisionen 2018 utgjordes av förkortad arbetstid.) Arbetsplatsen präglas av stor frihet under ansvar då alla medarbetare i hög utsträckning styr sin egen tid. Vi fortbildar oss gärna och tycker om att tillsammans utveckla oss själva och vår verksamhet. Du har stor kreativ frihet inom ditt uppdrag och möjlighet att förlägga din arbetstid och semester fritt (begränsningen är ramarbetstid 10-15 samt hänsyn till verksamheten i det aktuella projektet). Vi tillämpar individuell lönesättning, där projektledares månadslöner ligger omkring 30-32 000 kr. Tillträde enligt överenskommelse.

Frågor om tjänstens innehåll besvaras av projektledaren Hanna Weber Vernét hanna.weber-vernet@rfsu.se eller 08-6920757. Fackliga frågor ställs till Jessica Hansson (Unionen-klubben på RFSU Stockholm) på jessica.hansson@rfsu.se.

* Det finns utrymme för 80 % tjänstetid och tjänsten anpassas efter dig/den som blir aktuell för jobbet

 

Om rekryteringsprocessen

Det första steget för dig som söker tjänsten är att fylla i ansökan via webben senast 24 oktober 2018. Vi kommer sedan att anonymisera och bedöma svaren utifrån en kravspecifikation gjord i förväg. Därefter meddelar vi om du gått vidare till eventuellt skriftligt arbetsprov och sedan intervju.

Rekryteringsprocessen baseras på Interfems modell för icke-diskriminerande och kompetensbaserad rekrytering. Vi tar därför inte emot personliga brev eller cv.

 

Om RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades 1933, är RFSU:s största lokalförening och har drygt 1400 medlemmar. Föreningen bedriver sexualupplysningsarbete med hälsofrämjande och preventivt fokus, med skolor i Stockholms län som största målgrupp. Andra centrala delar är ett starkt lokalpolitiskt arbete och många ideella aktivistgrupper inom bland annat kulturfrågor, BDSM-F och internationell sexualpolitik.

RFSU Stockholm har ett kansli med 15 anställda och vi som jobbar här delar en vilja att göra världen lite bättre. Vi är nyfikna och fortbildar oss regelbundet inom frågor som berör våra områden.

Arbetsplatsen är tillgänglig med hörslinga, ledstråk, stortoa, punktskriftsskyltar, dörrautomatik, vilrum samt kompetens om NPF.

Läs mer om RFSU Stockholm här: www.rfsu.se/stockholm