Meny
Meny

RFSU söker juriststudent för praktik VT 2019

Stockholm Förbundskansli Stockholm Ansök senast: 2018-12-14

RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening som utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualiteten är en källa till glädje och njutning i människors liv och vill sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU:s förbundskansli och klinik sitter i trevliga lokaler vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm.
 
Beskrivning av praktiken
På RFSU finns två jurister, en förbundsjurist och en MR-jurist, som arbetar med att påverka lagstiftning, tillämpning och policyarbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Arbetet lägger fokus på rättighetsfrågor inom Sverige, i Europa och internationellt (särskilt inom FN). Som praktikant kommer du att vara delaktig i RFSU:s arbete utifrån rättsläget i såväl Sverige som internationellt genom olika internationella MR-instrument. Vårt arbetssätt präglas av ett rättighetsperspektiv och ett normkritiskt synsätt.

Arbetsuppgifterna för en praktikant på RFSU kan exempelvis bestå av analys och sammanställning av domar från det svenska rättssystemet, EU-domstolen eller Europadomstolen, analys av underlag från internationella MR-organ, samt att göra komparativa rättsutredningar, exempelvis analys av staters förpliktelser i enlighet med internationella MR-konventioner. Du kanske blir delaktig i att skriva remissvar på statliga utredningar eller myndighetsutredningar och utkast till RFSU:s internationella ställningstagande inför FN. Du kanske medverkar vid utbildningar samt tar fram underlag för att följa och medverka i aktuella debatter som rör våra rättsområden. Vad av ovan du kommer att arbeta med under din praktik beror på vilka processer som våra jurister arbetar i under din praktiktid.  


Vi söker
Vi söker dig som är i mitten eller i slutet av dina juridikstudier och som kan vara hos oss på heltid i minst tio veckor i följd, med start i början av vårterminen 2019. Du behöver ha möjlighet till boende i Stockholmsregionen under praktiken, då RFSU:s kansli finns på Medborgarplatsen i Stockholm. Vi tror att du sedan tidigare har ett intresse och engagemang för mänskliga rättigheter, antidiskrimineringsfrågor, normkritiska perspektiv och/eller folkrätt. Du arbetar obehindrat på svenska och engelska. Praktiken är obetald från RFSU, vilket kräver att du kan finansiera den på egen hand, troligen genom studiemedel. Som person är du öppen, lyhörd, initiativtagande och intresserad av att lära dig. 

Mångfald
Vi tror att medarbetare och praktikanter med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att RFSU blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.

Ansökan
Skicka ansökan med CV (max 2 sidor) och personligt brev (max 1 sida) senast 2018-12-06. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi inte väntar till ansökningstiden har gått ut med att kontakta sökanden. Vi rekommenderar därför att du söker snarast möjligt om du är intresserad. Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakt:
  • Wilson De los Reyes, wilson.delosreyes@rfsu.se
  • Sara Bäckström, sara.backstrom@rfsu.se