Meny
Meny

Praktikant till hösten 2019

Stockholm Internationella Ansök senast: 2019-04-26

RFSU är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell förening som utgår från övertygelsen om sexualitetens och relationernas centrala roll för individ och samhälle och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt samhälle där sexualiteten är en källa till glädje och njutning i människors liv och vill sprida en positiv, bejakande och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU:s förbundskansli och klinik sitter i trevliga lokaler vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm. RFSU söker en praktikant till vår internationella enhet med start i början av höstterminen 2019.

Beskrivning av praktiken:

Som praktikant på RFSU:s internationella enhet kommer du att stötta RFSU:s programansvariga i olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:

  • samla in, sammanställa och systematisera information
  • att vara behjälplig i den praktiska och innehållsmässiga planeringen av eventuella workshops och möten med RFSU:s partnerorganisationer
  • att vara behjälplig i arbetet med projektplaner samt med att bedöma rapporter från samarbetspartners
  • att sammanställa och analysera material från regionala möten
  • att undersöka hur civila samhället verkar i utvalda länder i Asien samt hur sexualla och reproduktiva rättigheter och hälsa ser ut i respektive land.
  • att göra en analys av donors i regionen som stödjer våra tre tematiska områden

Förutom ovan nämnda exempel kan praktiken också innebära att stötta i andra arbetsuppgifter på enheten. Du kommer att ha två handledare under din praktik, som har ansvar för RFSU:s samarbeten i Bangladesh och Kambodja samt för de regionala nätverken i Asien.  

Som praktikant på RFSU behöver du vara inställd på att arbeta självständigt, då dina handledare periodvis är ute och reser. Självklart får du en bra introduktion, tydliga uppgifter och uppföljning med dina handledare, för oss är det viktigt att du känner dig delaktig och som en del av kollegorna på enheten under din praktiktid. Praktiken är på RFSU:s förbundskansli på Medborgarplatsen i Stockholm. Du kommer inte själv att resa under din praktik, men stöttar dina kollegor i arbetet inför arbetsresor till våra samarbetspartners.

Vi söker:

Vi söker dig som läser ett master- eller kandidatprogram inom MR,  global utveckling och internationella relationer. Du har ett stort intresse för mänskliga rättigheter, internationellt utvecklingsarbete och fältet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett plus är om du har någon form av internationell erfarenhet, till exempel genom praktik eller volontärarbete. Då arbetsspråk under praktiken kommer att vara både engelska och svenska är det viktigt att du känner dig bekväm med att dagligen arbeta på dessa språk. Viktigt för att du ska trivas är att du är prestigelös inför att hjälpa till i olika typer av arbetsuppgifter, att du är självgående och intresserad av att utvecklas och lära dig nytt. Självklart delar du RFSU:s värderingar om allas rätt att vara, välja och njuta.

Mångfald:

Vi tror att medarbetare med olika kompetenser, perspektiv och erfarenheter kan bidra till ett mer kreativt arbetsklimat och till att RFSU blir en än mer relevant organisation i samhället. Vi ser det därför som en fördel att personer vi rekryterar har olika etnisk och social bakgrund, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, tro, ålder, funktionsvariationer och sexuell läggning.

Ansökan och övrig information:

Ansök via knappen nedan genom att svara på några korta frågor, lämna dina kontaktuppgifter samt bifoga ditt CV/meritförteckning. Praktiken på RFSU är obetald, vilket innebär att du behöver ha annan finansiering under praktikperioden, troligen via studierna. Praktiken är på heltid under minst 10 veckor och max 20 veckor under hösten 2019. Startdatum enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2019-04-26. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan ta kontakt med sökande innan ansökningstiden gått ut, vi rekommenderar dig därför att ansöka snarast.

Kontakt:
  • Christine Gave, christine.gave@rfsu.se
  • Ulrika Persson, ulrika.persson@rfsu.se